गावाबाहेरच्या टेकाडावर…

सांज झाकोळून आभाळ भरून आलेलं. ढगांनी आसमंतात गर्दी केलेली. त्याच्या मनावरचं मळभ जणू आसमंती दाटलेलं. मन उगाचच अस्वस्थ. कुठून तरी वारं वाहत येत होतं. वाऱ्याची मंद झुळूक पानापानात भिनत होती. गावाबाहेरच्या टेकाडावर जाऊन तो स्तब्ध बसलेला.

पावसाच्या टिपटीपीनं चिंब भिजलेली झाडांची पानं पार निथळून निघालेली. सळसळणारा आवाज लक्ष वेधून घेत होता. पावसाची टीपटीप, पानांची सळसळ, वाऱ्याचं धिरगंभीर संगीत. कोण्या कवीच्या शब्दात जन्म घेणारी गझल तो त्या मैफिलीत ऐकत होता. चिंब भिजलेली निथळती पाऊलं त्याला कुठेतरी नेऊ पाहत होती.

© रामदास कराड

2 thoughts on “गावाबाहेरच्या टेकाडावर…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: